April 22, 2016

Departure of legends


Jedna od poslednjih vesti koja se raširila svetom me je jako potresla i uznemirila i zato sam odlučila da na blogu napišem nešto sasvim drugačije. Verujte mi da se davim u suzama spremajući ovo jer mi nije lako da pričam o ovakvim stvarima, a osećam da moram da kažem nekoliko reči. U toku ove godine, koja traje svega nepunih pet meseci, izgubili smo toliko velikih i uticajnih ljudi da mi ne preostaje ništa drugo nego da se pitam šta smo to dragom Bogu, ili bilo kome zgrešili da se zauvek opraštamo od ljudi koji su nam bili uzori.

1. David Bowie (rođen 8. januara 1947., umro 10. januara 2016.): David Robert Jones, Jareth kralj goblina, Ziggy Stardust, zovite ga kako hoćete, sve te ličnosti su bile isti čovek. Sve u vezi s njim je bilo nesvakidašnje, od očiju različitih boja do šminke i kostima za koje niko ne bi pomislio da će ih nositi muškarac. Divila sam mu se od malena, ne toliko zbog muzike jer sam je slabo poznavala, već zbog toga što sam ga poistovećivala sa onim što me je činilo srećnom: boje, moda, zvuci, ludilo. Svoj život van scene je krio neverovatno dobro za umetnika svog kalibra, toliko da je njegova smrt za čitav svet bila najpre šok i neverica, a tek onda kada se vest slegla, bezbojna praznina. Niko nije ni slutio da pati od teške bolesti, samo što je najavio novi album i objavio dva nova spota, činilo se da je sve u redu, a onda naprasno saznajemo da više nije među nama, i svet je odjednom postao nesrećno, nemo i bezbojno mesto. Bio mi je čudan, neobičan, ali nikako odbojan, naprotiv. U njemu sam videla nešto zanimljivo, puno energije i boja, toliko drugačije od sveta u kome živim, ali opet prihvaćeno širokih ruku. Iz trenutaka u kojima sam se osećala manje vredno i da ne pripadam ovde vadila me je upravo ta pojava, njegova persona. Veliki podstrek da živim onako kako želim bila mi je misao: "On je drugačiji, inovator a ne imitator. Ako je on odabrao da ne odustaje od svojih vizija i snova, zašto ne bih ja?"

2. Alan Rickman (rođen 21. februara 1946., umro 14. januara 2016.): Ljudi koji vole Harry Potter franšizu kao ja zavoleli su ga kao profesora Severusa Snapea, ali je kao glumac imao mnogo lica u brojnim filmovima. Sećam se kako je dao dimenziju profesoru Snapeu, kao devojčici mi je bio gnusan, ali kako sam rasla videla sam sve slojeve njegove genijalne glume i sposobnost da u meni probudi i sreću, i bes, i tugu, nešto što malo ko može. Gledajući ga u toj ulozi naučila sam da nikada ne sudim o ljudima na osnovu prvog utiska jer ne možeš nikoga tako lako upoznati. Kao što ni vi niste sasvim na izvol'te, nisu ni drugi ljudi, i sve dok nekoga bolje ne upoznate ne možete znati da li je on zaista srećan, da li pati, zašto ćutljiv sedi u uglu umesto da brblja u većem društvu ili naizgled krije nešto iza osmeha koji ne deluje sasvim iskreno. Hoću li ga se sećati kao nekog ko me je inspirisao da budem bolja prema ljudima? Uvek.

3. Kōji Wada (rođen 29. januara 1974., umro 3. aprila 2016.): Ne znam koliko je on značio svetu i drugima, ali ovaj čovek je meni ulepšao detinjstvo. Kad me neko pita šta me je kao dete najviše radovalo, prvo čega se setim su Digimoni i pesma koju je snimio kao uvodnu špicu za dotičnu animiranu seriju. Pored toga što sam uz Digimone počela da razumem hrabrost, ljubav, prijateljstvo, mudorst, iskrenost, poštenje, nadu, svetlost, život i smrt, uz njegovu pesmu sam uvek igrala ispred televizora. Štaviše, to je bila prva pesma koju sam naučila da pevam od početka do kraja iako je bila na japanskom i nisam je razumela. I dan-danas znam da je pevam od reči do reči, i najzad razumem svaku. Još uvek se rasplačem kad je čujem i ne usuđujem se da je pevam, pogotovo od njegove smrti jer znam da bih verovatno plakala satima. Uz njega sam shvatila da nije bitno kojim jezikom govorimo sve dok njime propovedamo ljubav, mir i sve za šta se vredi boriti, a i da se ne razumeva mozgom i ušima, već srcem.

4. Prince (rođen 7. juna 1958., umro 21. aprila 2016.): Neću govoriti kako sam obožavala njegovu muziku jer to ne bi bilo pošteno prema onima koji to sa pravom mogu da tvrde, nisam je slušala i nisam bila upoznata sa njom. Znate li kada sam prvi put čula njegov hit Purple Rain? Jutros. Da, tako je, tek jedan dan pošto je svetu saopšteno da je preminuo. Njegova pojava i uticaj na modu su me uvek fascinirali, neretko bih se zbunjeno češala po glavi mozgajući šta je koji đavo hteo da kaže sijajući kao disko kugla i noseći štikle, ali za svu hrabrost i samopouzdanje koje bi pokazao na sceni ili pred foto-aparatom bila sam spremna da ustanem i uputim mu aplauz koji nikada neće čuti. Bila sam dirnuta kada sam pročitala da je imao tu sreću da naiđe na svoju muzu, ljubav svog života, ali i tu tragediju da sa njom dobije sina koji je umro svega nedelju dana nakon rođenja. Nisam plakala sve dok nisam pročitala izjavu njegove bivše supruge (gorepomenute), kada sam videla da je rekla: "Sada je na nebu sa našim sinom." to me je slomilo. Nadam se da je, gde god da je sada, povratio tu sreću koju je ovde izgubio.

Svet je uvek tužan kada nas napusti neko ovako veliki, ali pored njih svakoga dana umiru i oni ljudi za koje niko ne zna - nečije dete, roditelj, brat ili sestra, prijatelj. Jednoga dana to može biti i neko vaš, vaša lična legenda, vaš lični heroj. Zato vam savetujem samo jedno što ću i sama primenjivati: volite svoje najbliže celim svojim bićem, postarajte se da osete vašu ljubav svaki dan jer se nikada ne zna kada će biti poslednji put, a kajaćete se ako pomislite da ste propuštali svoje prilike. Jeste da će oni koje volite živeti sve dok je vas, ali cenite vreme koje delite sa njima jer niko nije veći od života.


***


One of the last news that spread across the world really shook and disturbed me and that's why I decided to write something completely different on this blog. Believe me that I'm drowning in my own tears as I'm writing this because it's not easy for me to speak of these things, and yet I feel the need to say a word or two. During this year that only lasted for less than five months so far we lost so many great and influential people that there's nothing left for me to do other than ask myself what we have done to dear God, or anyone else, to deserve this pain of having to say goodbye to people who were our role models.

1. David Bowie (born on 8th of January 1947, died on 10th of January 2016): David Robert Jones, Jareth the goblin king, Ziggy Stardust, call him what you want, all those personalities were the same man. Everything about him was extraordinary, from differently colored eyes to his make up and costumes that no one would ever think a man could, or would wear. I admired him ever since I was little, not so much for his music because I didn't know it so well, but because I related him to the things that made me happy: colors, fashion, sounds, craziness. He was hiding his private life incredibly well for such an admired artist, so well that his death was initially shocking and unbelievable to the world, and later when the news settled, a colorless void. No one would ever think that he was suffering from a deadly illness, he had just announced his latest album and released two brand new videos, everything seemed fine, and then we simply heard that he's no longer with us, and the world became an unhappy, silent and colorless place. He was strange and unusual to me, but never repulsive, on the contrary. I saw something interesting in him, packed with energy and colors, something so different from the world I lived in, and yet welcomed with open arms. His appearance and persona would always pull me out of the moments when I felt worthless and undeserving of my place in the world. The thought that made me be brave to live my life my way was this one: "He's different, an innovator, not an imitator. If he chose to never give up on his visions and dreams, why shouldn't I?"

2. Alan Rickman (born on 21st of February 1946, died on 14th of January 2016): People who love the Harry Potter franchise as much as I do loved him as professor Severus Snape, but as an actor he had so many faces in numerous movies. I remember how he gave dimension to professor Snape, as a little girl I thought he was despicable, but as I grew I began to see all the layers of his genius acting and ability to make me feel happy, angry, sad, something that not everyone can do. Watching him in that role taught me to never judge people based on the first impression because you can never know someone well that easily. Just like you're not exactly an open book, other people aren't either, and until you get to know them better you can't tell if they're really happy, if they're suffering, why they're quietly standing in the corner instead of babbling in company or if they seem to be hiding something underneath the not so believable smile. Will I remember him as someone who inspired me to be better to people? Always.

3. Kōji Wada (born on 29th of January 1974, died on 3rd of April 2016): I don't know how much he meant to the world and other people, but this man made my childhood amazing. When someone asks me what made me the happiest as a child, the first thing I remember are Digimon and the song he recorded as an intro to the animated series. Not only did Digimon teach me to understand courage, love, friendship, wisdom, sincerity, honesty, hope, light, life and death, his song would always make me dance in front of the TV. As a matter of fact, it was the first song I ever learned to sing from beginning to end even though it was in Japanese and I didn't understand a word of it. Even today I still know to sing it from the first to the last word, and I finally understand them all. I still cry when I hear it and I don't dare to sing it, especially since he died because I know that I'll be crying for hours. He made me realize that it doesn't matter what language we speak in as long as we preach love, peace and everything worth fighting for, and that one does not understand with their brain or ears, but with their heart. 

4. Prince (born on 7th of June 1958, died on 21st of April 2016): I won't say how I adored his music because it would be unfair to those who can rightfully claim it, I didn't listen to it and I didn't know anything about it. Do you know when I first heard his hit song Purple Rain? This morning. Yep, that's right, just the day after the world was told that he had passed away. His appearance and influence on fashion have always fascinated me, I would often scratch my head in confusion and wonder what the heck he wanted to say by looking like a disco ball and wearing high heels, but for all the courage and confidence he would show on stage or in front of the camera I was ready to stand up and give him a round of applause that he'd never hear. I was touched when I read that he was lucky enough to find his muse, the love of his life, but also suffered the tragedy of having a son who had died just a week after birth with her. I didn't cry until I read his ex-wife's (previously mentioned) statement, when I saw that she said: "Now he's in heaven with our son." it broke me. I hope that he, wherever he might be, reclaimed the happiness that he had lost here.

The world is always sad when such a great person leaves us, but aside from them people that nobody knows of die every day - someone's child, parent, brother or sister, friend. One day it could be someone yours, your personal legend, your personal hero. That's why I only advise you one thing, that I'm also going to stick to: love your closest ones with all of your heart, make sure they feel your love every day because you never know which time will be the last, and you'll regret if you think that you missed out on your chances. Surely the ones you love will live on for as long as you exist, but appreciate the time you share with them, for no one is larger than life.

April 16, 2016

Shopping with SheIn


Bodysuit here  //  Sunglasses here  //  Ripped jeans here  //  Gold ring set here  //  Studded clutch here  //  Shoes here


Pre novog outfit posta, za koji tačno znam kako će izgledati jer ga planiram čitavu večnost, pokazaću vam neke ideje koje sam dobila razgledajući odeću i tome slično na SheIn sajtu. Pošto ne mogu bez crne boje koliko god da je vruće, prva varijanta je u znaku iste, uz primesu neizbežnog pocepanog džinsa koji obožavam u poslednje vreme, kao i zlatnih detalja. Odskora mi se mnogo sviđa i uzorak "pertlanja" uz duboke izreze jer tako možete pokazati i malo više kože a da se ne degradirate, a da ne pominjem da uz ovakav bodi ne morate lomiti glavu kojom ogrlicom da ga oživite. Naočare za sunce sa zlatnim ramom, salonke sa zanimljivim detaljem oko članaka i suptilan nakit i spremne ste! A u slučaju da se češete po glavi i pitate zašto crna boja usred proleća koje više liči na leto, ne krivim vas. Zato sam pripremila i suštu suprotnost - belu!

Before I publish the new outfit post that I know exactly what it will look like because I've been planning it for an eternity, I'm showing you some ideas that I got looking through the SheIn website. Since I basically don't exist without black no matter how hot it is outside, the first option is based on yours truly, with a dash of the inevitable ripped jeans that I'm in love with lately, as well as golden details. I'm also into the "lace-up" detail with deep cuts these days because you can show some more skin without degrading yourselves, my dear ladies, and let's not mention that with a bodysuit like this you don't have to bang your head over choosing a necklace to liven it up. Sunglasses with a golden frame, shoes with an interesting detail around the ankles, some subtle jewellery and you're all set! And just in case you're scratching your head thinking I'm crazy for mentioning black in the middle of spring that feels more like summer, I don't blame you. That's why I prepared the complete opposite - white!Blouse here  //  Pink skirt here  //  Cherry blossom print skirt here  //  Earrings here  //  Sea shell wallet here  //  Pink tote bag here  //  Beige bag here  //  Pink bow heels here  //  Studded Valentino style heels here  //  Nude sandals here


Ovde je malo veći haos, onakav kakav je i bio u mom malom ženskom mozgu kada je video sve ovo. Ova bela čipkana bluza je jednostavno predivna, ženstvene teksture i zanimljivih rukava, ali pazite. Takvog je kroja da morate uzimati manje brojeve od onih koje normalno nosite, čisto da znate ako je kupujete. Uz nju, logičan sled stvari kad sam ja u pitanju, suknja visokog struka i midi dužine. Koja? Neka od ove dve, vi odlučite šta vam se više sviđa. Minđuše ne zaboravite, malo mint da razbije spoj dve boje, ne mora sve da bude roze! Koju torbu? Ni to nisam znala! Zato sam suzila izbor na ove dve, iako mi je na prvu loptu moglo da se uklopi njih pet. Sa cipelama sam prošla najgore. Roze ravnoteža ili da koketirate sa bež? Samo izvolite! I vidite li ovaj mali slatki novčanik u obliku školjke? Ne krivite me! Znate koliko volim more i sve što ima veze s njim, za to krivite moj rođendan u julu. Čujem li da me neko osuđuje? Ne? Dobro!
Nadam se da sam vam dala dovoljno razloga da malo bolje proučite ove stvari, ili čak da se malo duže zadržite na sajtu i pogledate nešto van ovog posta. Čekam da čujem vaše mišljenje! ;)

This here is a slightly bigger chaos, just like the one inside my little girly brain when it saw all this. This white lace blouse is just divine, with a feminine texture and interesting sleeves, but caution. Its tailoring is such that you should take sizes smaller than the ones you usually wear, just so you know if you happen to consider buying it. With it, a logical sequel when it comes to me, a high waist midi skirt. Which one? One of these two, you choose which one you like better. Don't forget earrings, a little bit of mint to shatter the combo of the two colors, not everything has to be pink! Which bag to take? I didn't know that either! That's why I narrowed my picks to these two, although I initially considered even five. The worst outcome was with shoes. A pink balance or flirting with some beige? Go ahead! And can you see this cute little wallet shaped like a sea shell? Don't blame me! You know how much I love the sea and everything related to it, blame it on my birthday in July. Do I hear someone judging me? No? Good!
I hope I gave you more than enough reasons to take a better look at these things, or even stay on their site a little bit longer and find something interesting outside this post. I'm waiting to hear your opinion! ;)April 15, 2016

Style crush: Selena Gomez


Kada vas ljudi zapamte po nečemu određenom i konstantno vas za to vezuju, teško je naterati ih da vas gledaju drugačije bez obzira na to koliko ste se promenili. Mnogo puta sam to primećivala na primeru sebe, ali to se dešava i poznatima, jer bez obzira šta mi "mali ljudi" mislimo o njima, ni oni nisu savršeni i bezbrižni, i iako njihovi životi deluju besprekorno na prvi pogled, njih muče isti problemi kao i nas, ako ne i gori. Najbolji primer za to su Disney zvezde koje su odrasle kroz filmove i serije namenjene mlađoj publici. Međutim, i oni odrastu pre ili kasnije i ne mogu se doveka ponašati, niti izgledati kao junaci sa kojima smo ih godinama poistovećivali. To što su odrastali pred kamerama ne znači da treba da ostanu takvi zauvek, niti je to moguće, da se ne lažemo. U želji da njihove karijere napreduju i da se prikažu kao odrasle osobe koje su za sobom ostavile dečije i tinejdžerske emisije često pribegavaju drastičnim promenama imidža i ponašanja koje se u velikom broju slučajeva ne završe dobro. Najveći deo naših života čine naši izbori, i kad neko odabere glamurozan način da odraste nikako ne može da pogreši.
Dobar primer za to je ona: Selena Gomez. Mnogi od nas je pamte kao čarobnicu Alex Russo iz serije The Wizards of Waverly Place, sa obećavajućom karijerom u glumi i muzici koju je velikim delom stvorila kuća Disney. Sada kada je objavila svoj najnoviji album Revival, odrasla i pretvorila se u jednu lepu, samouverenu mladu ženu postala je moja inspiracija. Zahvaljujući njenoj stilistkinji Kate Young, Selena se pojavljuje u kreacijama koje su znatno ozbiljnije, glamuroznije i izazovnije, ali su njena neprikosnovena lepota i mladost i dalje u prvom planu. Tačno je da ona često nosi odeću dubokog dekoltea, izreze na leđima, a neretko i kratke suknje i šortseve, ali ona ih ne nosi tako da je to degradira. Naprotiv, ona ih nosi sa neprikosnovenim dostojanstvom.
Ženstvenost i samopouzdanje kojim odiše njen stil su ujedno i ciljevi kojima težim u sopstvenom odevanju, i nadam se da će ova godina biti i moj preporod kao što je bila njen.


Once people remember you by something specific and constantly link you to that, it's hard to make them see you differently no matter how much you've changed. I've seen it on myself so many times, but it also happens to celebrities because, no matter what us "little people" think about them, they aren't perfect and careless either, and although their lives seem flawless at first glance, they are bothered by the same issues and problems that we have, if not even worse. The best example for that are Disney stars who grew up in movies and series meant for a younger audience. However, they grow up sooner or later too, and they can't act or look like the characters we related them to forever. Just because they grew up on camera doesn't mean they should stay the same, and nor is that possible, to be honest. In an attempt to move on with their careers and present themselves as adults who left those children/teenager shows behind they often make drastic changes to their looks and behavior that often don't end well. The greatest part of our lives is made of our choices, and when someone picks a glamorous way to grow up they can never go wrong.
The best example for that is her: Selena Gomez. Many of us remember her as the wizard Alex Russo from The Wizards of Waverly Place series, with a promising career in acting and music that Disney took the greatest part in. Now that she published her most recent album Revival, grew up and turned into a beautiful, confident young woman she became an inspiration for me. Thanks to her stylist Kate Young, Selena often appears in outfits that are significantly more mature, glamorous and provocative, but her undeniable beauty and youth are still in the overall focus. True, she often wears clothes with a deep cleavage, cutout in the back, and sometimes even short skirts and shorts, but she doesn't wear them in a way to downgrade her. On the contrary, she wears them with unquestionable dignity.
The feminine touch and confidence that her style often shows are also the goals that I tend to incorporate into my own wardrobe, and I hope that this year will be my revival, just like it was for her.


April 11, 2016

You were the shadow to my light, did you feel us?


Choies hat  //  Romwe leather jacket  //  Benetton chiffon shirt  //  Happiness Boutique necklace (find it here)  //  H&M satchel bag  //  SheIn boyfriend jeans  //  Jeffrey Campbell Lita boots

photos taken by Dejana Stevanović


Ne mogu da verujem da sam našla fotografije ovog outfit posta od prošle godine. Štaviše, sad se sećam i da mi se fotografije isprva nisu sviđale i da nisam htela da ih stavim. Nekako sam imala utisak da sam jako loše ispala na njima, sve do danas kad sam ih bolje pogledala na kompjuteru i videla da su zapravo jako dobre. U to vreme sam mnogo volela ovu foru sa uklapanjem mrežastih čarapa i pocepanih farmerki, a i ceo outfit mi se činio kao jedan od boljih od svih koje sam ikada nosila, tako da mi je drago što ga najzad i vi vidite. Slike su nastale zahvaljujući mojoj drugarici koja je vanserijski talenat za fotografiju i jedva čekam sledeću priliku da vam pokažemo nešto novo. Vidimo se uskoro. :*

I can't believe that I found the photos of this outfit post from last year. As a matter of fact, I now remember that I didn't like them at first and that I didn't want to post them. I somehow thought that I looked really bad on them, until today when I finally took a better look at them on my computer and saw that they were actually really good. At the time I really loved this thing with wearing webbed tights under ripped jeans, and the whole outfit looked like one of the better ones, so I'm glad that you can finally see it too.
These pictures were taken by my friend who is an outstanding talent for photography and I can't wait for the next time for us to show you something new. See you soon. :*


April 6, 2016

She took a bite of the apple


Dugo nisam volela Apple uređaje, pogotovo telefone jer sam mislila da je posedovanje istih čist snobizam i da su oni ništa drugo do statusni simbol za koji se svi razgrabe čim je u trendu. Zato sam uporno koristila Android telefone, i konstantno nailazila na iste probleme - počinju da se pale i gase iz čista mira, ekran se zamrzne, aplikacije ne rade, a pre ili kasnije otkažu čak i zvučnici. U jednom trenutku mi je bilo dosta da se sa tim borim u krug, tako da sam najzad popustila i odlučila da dam šansu Apple telefonu.
Odabrala sam iPhone 6S u rose gold nijansi jer mi je bio najlepši, da se ne lažemo, a i oduševila sam se kad sam videla pozitivne kritike na račun ovog uređaja. Ubrzo zatim sam se i uverila u to - sve se aplikacije instaliraju brzo i lako, brzina sistema je neverovatna, softver radi glatko bez neobjašnjivih prekida i kvarova, a kvalitet zvuka je neprikosnoven. Kamera od 12 mega piksela je jako prijatno iznenađenje, još uvek mi je teško da poverujem da se telefonom mogu praviti fotografije takvog kvaliteta. Mislim da ću ga čak ubuduće i koristiti kao foto-aparat za blog jer sam primetila da čak ni Blogger ne može da pogorša kvalitet fotografija, barem ne toliko da primetim neku drastičnu razliku.
Kao neko ko ne izlazi iz kuće bez slušalica i muzike nagarene do maksimuma, izuzetno mi je važan kvalitet zvuka, što sam već napomenula, ali ono što me je oduševilo u vezi sa iTunesom jeste organizacija muzičkog materijala. Svaki izvođač ima svoje mesto i sve pesme i albumi su smešteni tako da gotovo napamet znam gde da nađem baš ono što želim da slušam.
Dakle, bez obzira što je "u trendu" imati iPhone 6 ili 6S, odlučila sam da investiram nešto više u uređaj koji je kvalitetan i za koji se nadam da će me služiti na duže staze. Ukoliko i vi želite da priuštite sebi jedan, moram vas upozoriti na jedan njegov nedostatak - jako je osetljiv na dejstvo mehaničke sile i ekran može vrlo lako pući. Imajte ovo na umu i budite oprezni, a onda vam ostaje samo da se prijatno iznenadite njegovim funkcionisanjem.
Izgleda da nisam jedina kojoj se ovaj telefon zaista dopada. ;)


I didn't like Apple devices for a long time, especially the cellphones because I thought owning them was nothing more than being a snob, and I saw them as mere status symbols that everyone would cry to get because they are the newest trend. That's why I kept buying Android phones, and ran into the same problems over and over again - they would turn on and off out of the blue, the screen would freeze, the apps would bug, and sooner or later the sound would start failing as well. At some point I've had enough of facing the same issues over and over again, so I finally decided to give a chance to an Apple phone.
I went for the iPhone 6S in rose gold because it was the most beautiful one, let's be honest, and I was also happy to see the good critiques about it. Shortly after I made sure of it - all apps are getting installed easily and quickly, the speed of the system is amazing, the software runs smoothly without unexplainable bugs and breakdowns, and the quality of the sound is impeccable. A 12 mega pixel camera is a pleasant surprise, I still can't believe that you can make such high quality pictures with a cellphone. I think I might use it as a blog camera in the future since I noticed that not even Blogger can ruin the quality of the pictures, at least not enough for me to notice the difference.
As someone who doesn't leave the house without headphones and music amplified to the maximum, I really appreciate the good quality of the sound, which I already mentioned, but what I really love about iTunes is the organization of the music content. Every artist has their place and all their songs and albums are sorted in a way that makes it easy for me to find that one song that I want to listen to without much thinking.
Either way, no matter that it's "a trend right now" to have an iPhone 6 or 6S, I made a choice to invest a bit more into a device of high quality that I hope will make it work for me for a long time. If you too want to afford yourself one, I have to warn you about one of its faults - it's very sensitive to mechanical force and the screen can break easily. Keep that in mind and be careful, and all you're left to do is to be pleasantly surprised by how it functions.
Looks like I'm not the only one who really likes this phone. ;)Ovo je Tyrion, moj mali pernati prijatelj od godinu dana. Zovem ga Tiki.

This is Tyrion, my one-year old feathered friend. I call him Tiki.